Bra att veta

GLN-nummer: 7365593281001

Kan ni inte skicka E-faktura  kan nedanstående adress i undantagsfall användas:

Gröna Roslagen Drift och Underhåll AB
INX9045-003
831 90 Östersund

Frågor angående fakturor vänd er till ekonomi@gronaroslagen.se alt den produktionschef som ansvarar för ditt projekt.

Skicka PDF-fakturan till faktura@gronaroslagen.se

Kan ni inte skicka en PDF-faktura, kan nedanstående adress i undantagsfall användas:

Gröna Roslagen Drift och Underhåll AB
INX9045-003
831 90 Östersund

Frågor angående fakturor vänd er till ekonomi@gronaroslagen.se alt den produktionschef som ansvarar för ditt projekt.

Faktura skall alltid märkas med: 

  1. Arbetsordernummer i formatet 8 siffror med 10 i början.
  2. Beställarens för- och efternamn.


Frågor angående fakturor vänd er till ekonomi@gronaroslagen.se alt den produktionschef som ansvarar för ditt projekt.

  • 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras inte utan särskild skriftlig överenskommelse.
  • Fakturering ska ske senast en vecka efter levernas(om inte annat avtalats) och märkas med arbetsordernummer(AO).
  • Faktura som saknar något av ovanstående returneras fakturan till avsändaren.