Bra att veta

Vi har bytt affärssystem. Från och med nu ska ni skicka fakturor som pdf till faktura@gronaroslagen.se eller som EDI faktura (559328-1008).

Frågor angående fakturor vänd er till ekonomi@gronaroslagen.se alt den produktionschef som ansvarar för ditt projekt.

Skicka PDF-fakturan till faktura@gronaroslagen.se

Frågor angående fakturor vänd er till ekonomi@gronaroslagen.se alt den produktionschef som ansvarar för ditt projekt.

Faktura skall alltid märkas med: 

  1. Arbetsordernummer.
  2. Beställarens för- och efternamn.

Frågor angående fakturor vänd er till ekonomi@gronaroslagen.se alt den produktionschef som ansvarar för ditt projekt.

  • 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras inte utan särskild skriftlig överenskommelse.
  • Fakturering ska ske senast en vecka efter levernas(om inte annat avtalats) och märkas med arbetsordernummer(AO).
  • Faktura som saknar något av ovanstående returneras fakturan till avsändaren.