Våra tjänster

Gröna Roslagen hjälper privata och offentliga kunder med allt som rör utemiljöer. Vi har en bred kompetens inom området och kan leverera hela vägen från utveckling och anläggning till drift och underhåll. Vi ser till att utemiljöerna är säkra, vackra, hållbara och tillgängliga året om.

I vårt drift- och underhållsarbete lagar vi staket, bänkar, grindar och sanerar klotter. Vi klipper gräs, häckar, rensar ogräs och planterar sommar-, höst- och vinterplanteringar. Vi målar parkeringsrutor och ser efter att skyltningar är tydliga och hela. Därtill underhåller vi vägnätet såväl sommar-, som vintertid och har en kontinuerlig jourberedskap.

Vinterväghållningen innefattar plogning och halkbekämpning. Under övriga delar av året görs reparationer av vägbeläggningar, underhåll av grusvägar, skötsel av broar, staket och vägmärken, papperskorgstömning samt slåtterklippning. Underhåll av vägar med dikning, asfaltering, slåtter och skyltning. Tvätt av reflexstolpar och siktfrihet trots växtlighet.

Exempel på kunder: Kommuner och kommunala bolag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, Trafikverket, industrier och andra företag, vägföreningar, kyrkoförvaltningar m fl.