Utemiljö

Gröna Roslagen erbjuder hjälp med drift och underhåll av gröna och hårdgjorda ytor på skolgårdar, förskolor, boenden, parker, gator och naturområden under hela året.

Exempel på tjänster:

  • Laga staket, bänkar och grindar och sanera klotter.
  • Klippa gräs och häckar, rensa ogräs och kantskära planteringar.
  • Plantera nya vår-, sommar och höstblommor.
  • Måla parkeringsrutor och se till att skyltningar är tydliga och hela.
  • Vattna träd och växter.
  • Underhålla badplatser; fylla på sand, hantera sopor samt laga bryggor.
  • Certifiera lekplatser.
  • Ta prov på badvattnet vid badplatser.
  • Ploga spår på isen för skridskoåkning.
  • Dra upp skidspår på vintern.


Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla befintliga närmiljöer. Vi anlägger även nya lekplatser, planteringar och andra inspirerande ytor med växter och blommor. Vi utvecklar gröna miljöer med växtplanteringar och träd som ger naturlig skugga.

Kontakta oss om du har några frågor kring dina utemiljöer eller om du vill att vi ska göra en statusbedömning, åtgärds- eller underhållsplan, alternativt räkna på en ny utemiljö.