Gröna Roslagen

Vi är det lokala, flexibla företaget, med det stora företagets resurser. Gröna Roslagen tillhör Green koncernen och har många systerbolag inom utemiljö att tillgå, vilket gör att vi kan lösa det mesta.

Vi är lyhörda, proaktiva och pålitliga. Er framgång är vår prioritet och vi förstår vikten av leveranser i rätt tid till rätt kvalité. Vi kan leverera enligt omfattande specifika kravställningar eller utarbeta konkreta lösningar utifrån er vision. Kanske vill ni använda er av växtlighet för att ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå, öka den biologiska mångfalden i er kommun eller bara locka fler vackra fjärilar till era grönytor. Vi löser det också.